STOWARZYSZENIE „ŹRÓDŁO”

Logo stowarzyszeniaStowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin i Przyjaciół w Lublinie istnieje od 1993 roku.

Za główny cel swojej działalności stawia sobie niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, w celu lepszego ich przystosowania do życia w społeczeństwie, 

a także znoszenie istniejących barier psychologicznych, tworzenie warunków do normalnego mieszkalnictwa, pracy i wypoczynku.

W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi dwa ośrodki rehabilitacji społecznej i zawodowej :
* Warsztat Terapii Zajęciowej im.
Tadeusza Klimczaka przy ul. Gospodarczej 32, tel./fax. 81/525-30-61
* Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Radzyńskiej 3, tel. 81/740-80-77


Łącznie korzysta z nich 70 osób niepełnosprawnych. W ramach terapii prowadzonej w warsztatach odbywają się zajęcia techniczne, kulinarne, krawieckie, dziewiarskie, teatralne i plastyczne. Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną też rehabilitację ruchową oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną. Ze względu na szczególne uzdolnienia artystyczne osoby niepełnosprawnej intelektualnie, dużą wagę przykłada się tu do terapii poprzez sztukę. Pod okiem fachowej kadry powstają niepowtarzalne dzieła sztuki teatralnej i plastycznej, które można oglądać m.in. w Galerii „Źródło” przy ul. Radzyńskiej 3 (czynna od pn.-pt w godz. 8.00 -16.00). Stowarzyszenie „Źródło” znane jest z promocji twórczości osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublina, z licznie organizowanych wystaw, przeglądów, aukcji i kiermaszy. Stałym punktem działalności Stowarzyszenia jest comiesięczny kiermasz ciast i innych wyrobów osób niepełnosprawnych, który odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na terenie Galerii „Źródło”. Kolejną formą działalności Stowarzyszenia jest organizowanie w okresie letnim 2-u tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych w różnych ciekawych regionach Polski,z których korzysta corocznie ok.80 osób niepełnosprawnych.

W 2012 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działalność Stowarzyszenia można wesprzeć finansowo lub materialnie.

Nr konta : Bank Millenium 88 1160 2202 0000 0001 4248 1744

Adres Stowarzyszenia : 20-214 Lublin, ul.Gospodarcza 32, tel./fax 0-81/ 525-30-61